รายละเอียดการรับสมัครv
สมัครเข้าศึกษาและตรวจสอบข้อมูลการสมัครv
สำหรับเจ้าหน้าที่/อาจารย์ผู้บริหารโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครv
ประกาศผลสอบคัดเลือกv
คู่มือการสมัคร
Log in สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับรหัสผ่านแล้ว
รหัสบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ตกลง

  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการแต่ละโครงการและคู่มือก่อนสมัครอย่างละเอียด
2. ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อรับลำดับที่และรหัสผ่านในการสมัคร
3. เมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้ผู้สมัครทำการ Log in เพื่อเข้าสมัครโครงการต่าง ๆ
4. เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร แล้วทำการสมัครโครงการนั้นๆ ตามจำนวนสาขาที่สามารถเลือกสมัครได้
5. หลังจากสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ทำการ Print ใบสมัครออกจากระบบเพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัคร (** วิธีการชำระเงินผ่านธนาคารหรือชำระที่มหาวิทยาลัยให้ดูที่ใบชำระเงินแจ้งไว้ **)

 ** หมายเหตุ **
1. ผู้สมัคร 1 คน ทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านในการสมัครได้เพียงครั้งเดียวและสามารถนำรหัสผ่านไปสมัครได้ทุกโครงการ
2. ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการในข้อกำหนดเขตโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครแต่ละโครงการอย่างละเอียด
 
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร