ประกาศผลสอบ

ผู้ผ่านการคัดเลิอกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องทำการเข้าสู่ระบบเพื่อรับรหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 1/1